loading

Betingelser for brug af websiten

Denne side, (sammen med de dokumenter, der henvises til på den), oplyser dig om betingelserne for at bruge vores ”Hyster” hjemmeside, enten som gæst eller som registreret bruger. Læs venligst disse brugsbetingelser omhyggeligt, inden du begynder at bruge siten. Ved at bruge vores website, erklærer du dig enig i at acceptere disse brugsbetingelser og at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse brugsbetingelser, anmodes du venligst om ikke at bruge vores site.

Information om os

Hyster er en website drevet af Hyster-Yale Materials Handling Limited (Fremover betegnet som “vi”). Vi er et ApS, der er registreret i England og Wales med nummer 02636775 og vi har vores hovedkontor og forretningssted på nedenstående adresse:
Centennial House,
Building 4-5
Frimley Business Park
Frimley
Surrey GU16 7SG
United Kingdom.

Adgang til vores website

Adgang til vores website er tilladt på midlertidig basis, og vi forbeholder os ret til at tilbagetrække eller ændre på den service, som vi yder på vores site uden forudgående varsel. (Se venligst nedenstående). Vi frasiger os ethvert ansvar for, at hjemmesiden ikke er disponibel af en hvilken som helst årsag på et hvilket som helst tidspunkt eller i en hvilken som helst periode.

Fra tid til anden kan brugere, der er registreret hos os, opleve en begrænsning i adgangen til visse dele af vores hjemmeside eller til hele vores hjemmeside.

Når du bruger vores hjemmeside, skal du overholde de bestemmelser, der er oplyst i Hysters brugsbetingelser, som du har accepteret.

Hvis du vælger, eller du er udstyret med en bruger identifikationskode, adgangskode eller en anden form for information, som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger fortroligt, og disse må ikke videregives til tredjemand. Vi forbeholder os retten til at deaktivere enhver bruger-identifikationskode eller adgangskode, hvad enten denne er tildelt af os eller valgt af dig på et hvilket som helst tidspunkt, hvis du efter vores skøn ikke har overholdt en hvilken som helst af de accepterede brugsbetingelser

Du er ansvarlig for foretagelse af samtlige foranstaltninger, der er nødvendige for din adgang til vores site. Ligeledes er du ansvarlig for, at de personer, der har adgang til vores hjemmeside via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse brugsbetingelser og at de overholder dem.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Vi er ejere eller licensindehavere af alle intellektuelle ejendomsrettigheder på vores hjemmeside og af det materiale, der offentliggøres på siden. Disse rettigheder er beskyttet af en lovgivning omhandlende ophavsrettigheder og traktater i hele verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt.

Du har tilladelse til at printe en kopi af og til at downloade uddrag fra en hvilken som helst side eller sider fra vores hjemmeside til din personlige brug og ligeledes har du tilladelse til at henlede andres opmærksomhed inden for din organisation på det materiale, der er offentliggjort på vores hjemmeside.

Du må ikke ændre på papiret eller på de digitale kopier af et hvilket som helst materiale, som du har printet eller downloaded på nogen som helst måde, og du må ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller nogen anden form for grafik adskilt fra en ledsagende tekst.

Vores status (og enhver identificeret serviceudbyders status) som forfatter af materiale på vores hjemmeside skal altid anerkendes.

Du må ikke bruge nogen som helst del af materialet på vores site til kommercielle formål, uden forudgående at have indhentet tilladelse dertil fra os eller fra vores licensgivere.

Hvis du printer, kopierer eller downloader en hvilken som helst del af vores hjemmeside i strid med disse brugsbetingelser, vil din ret til at bruge vores hjemmeside ophøre øjeblikkeligt, og du skal på vores henstilling derom tilbagelevere eller destruere alle kopier, som du har fremstillet af det pågældende materiale.

Tillid til den offentliggjorte information

Commentary and other materials posted on our site are not intended to amount to advice on which reliance should be placed. We therefore disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on such materials by any visitor to our site, or by anyone who may be informed of any of its contents.

Vores website ændres jævnligt

Vi forsøger at holde vores hjemmeside opdateret jævnligt, og indholdet af denne kan ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis der er behov for det, kan vi suspendere adgangen til vores side eller lukke den på ubestemt tid. Et hvilken som helst materiale, der er offentliggjort på vores hjemmeside, kan være forældet på et givent tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere et sådant materiale.

Vores ansvar

Det materiale, der vises på vores hjemmeside, er oplyst uden nogen sikkerhed, betingelser eller garantier med hensyn til nøjagtigheden af dettes indhold. I det omfang det er tilladt ved lov, vedtages udtrykkeligt undtagelser af os, andre medlemmer af vores gruppe af virksomheder og tredjeparter tilknyttet os, i overensstemmelse med nedenstående:

  • Alle betingelser, garantier og andre vilkår, som ellers kunne blive underforstået ved lovbestemmelser, alm. gældende lovgivning eller i lovgivningen omhandlende egenkapital.
  • Ethvert ansvar for en hvilken som helst form for direkte eller indirekte tab, følgetab eller skade, som en hvilken som helst bruger har lidt i forbindelse med vores site eller i forbindelse af brugen af samme eller pga. brugerens manglende evne til at bruge siten, eller som resultat af brugen af siten, en hvilken som helst website knyttet til vores site og et hvilket som helst materiale, der måtte være offentliggjort på denne, hvilket ligeledes omfatter:
  • Tab af indkomst eller indtægt;
  • Tab af omsætning;
  • Tab af fortjeneste eller af kontrakter;
  • Tab af forventede besparelser;
  • Tab af data;
  • Tab af goodwill;
  • Spildt forvaltning eller kontortid; og derudover

Også i de tilfælde hvor disse omstændigheder er forårsaget af en retsstridig adfærd (inkl. uagtsomhed), kontraktbrud eller lign. og også selvom disse var af forudsigelig karakter.

De ovennævnte undtagelser har ikke indflydelse på vores ansvar for dødsfald eller personskade, der er forårsaget af vores uagtsomhed og heller ikke vores ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller for en grundlæggende vildledning, og heller ikke for en hvilken som helst andet form for ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til den gældende lovgivning.

Information om dig og om dine besøg på vores website

Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik. (privacy policy). Ved at bruge vores hjemmeside, afgiver du dit samtykke til denne behandling, og samtidigt garanterer du, at samtlige data, som du har oplyst, er korrekte.

Uploading af materiale til vores website

Når du gør brug af en funktion, der giver dig tilladelse til at uploade materiale til vores site, eller mulighed for at få kontakt med andre brugere af vores site, skal du overholde de betingelser, der fremgår af vores brugspolitik (policy). Du garanterer, at ethvert bidrag er i overensstemmelse med disse brugsvilkår, og du holder os skadesløse for ethvert brud på denne garanti.

Ethvert materiale, som du uploader til vores hjemmeside, vil blive betragtet som af ikke-fortrolig og ikke-proprietær karakter, og vi har ret til at bruge, kopiere, distribuere og videregive et sådant materiale til tredjemand til et hvilket som helst formål. Ligeledes har vi ret til at videregive din identitet til en hvilken som helst tredjemand, der hævder, at et hvilket som helst materiale, der er indsendt eller uploaded af dig til vores site, er en krænkelse af dennes intellektuelle ejendomsrettigheder eller af dennes ret til privatlivets fred.

Vi vil ikke være ansvarlig for eller hæfte overfor tredjemand for indholdet eller nøjagtigheden af ?? det materiale, som du eller en hvilken som helst anden bruger har offentliggjort på vores site.

Vi forbeholder os ret til at fjerne et hvilket som helst materiale eller offentliggørelse, som du har indsendt til vores site, hvis vi skønner, at dette materiale ikke overholder de vilkår, der fremgår af vores brugsbetingelser. (policy).

Vira, hacking og andre lovovertrædelser

Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved bevidst at indføre virus, trojanere, orme, logikbomber eller andet materiale, som er skadelige eller teknologisk skadelige. Du må ikke forsøge på at få uautoriseret adgang til vores site, til den server, hvor vores hjemmeside er opbevaret, til en anden server, computer eller database, der er tilknyttet vores site. Du må ikke angribe vores hjemmeside via et ”denial-of-service-angreb” eller via et distribueret ”denial-of-service-angreb”.

Vi vil indberette sådanne lovovertrædelser til de kompetente retslige myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder, idet dine persondata vil blive videregivet til dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse, vil din ret til at bruge vores hjemmeside ophøre øjeblikkeligt.

Vi vil ikke være ansvarlige for tab eller skade forårsaget af et distribueret ”denial-of-service-angreb”, vira eller ethvert andet teknologisk skadeligt materiale, der vil kunne inficere dit computer-udstyr, edb-programmer, data eller andet ejendomsbeskyttet materiale, forårsaget af din brug af vores hjemmeside eller af din downloading af materiale lagt ud på den, eller på en hvilken som helst andet website, der er tilknyttet den.

Linking til vores hjemmeside

Du kan linke til vores hjemmeside, hvis du gør det på en måde, der er fair og lovlig og som ikke skader vores omdømme eller drager fordel af dette, men du må ikke oprette et link på en sådan måde, at du foreslår en form for forening, godkendelse eller tilslutning fra vores side, hvor en sådan ikke foreligger.

Du må ikke oprette et link fra en hvilken som helst website, som ikke er ejet af dig.

Vores site må ikke indrammes på en anden website og du må heller ikke oprette et link til en del af vores hjemmeside, bortset fra hjemmesiden. Vi forbeholder os ret til at tilbagetrække en linking tilladelse uden forudgående varsel. Den website, hvorfra du linker, skal overholde og respektere samtlige vilkår, der er indeholdt i vores brugsbetingelser. (policy).

Hvis du ønsker at bruge materiale fra vores site, som ikke er omfattet af ovenstående, bedes du venligst rette skriftlig henvendelse til: infoeurope@hyster.com

Links fra vores site

Hvor vores hjemmeside indeholder links til andre sites og ressourcer udbudt af tredjeparter, er disse links offentliggjort udelukkende til din information. Vi har ingen kontrol med indholdet af disse websider eller ressourcer og frasiger os ethvert ansvar for dem og for tab eller skader, der måtte være opstået som følge af din brug af dem.

Kompetence og gældende lovgivning

De engelske domstole har en ikke udtømmende juridisk kompetence i henhold til et hvilket som helst krav, der er opstået i forbindelse med, som følge af eller som er relateret til et besøg på vores hjemmeside, selvom vi bevarer retten til at retsforfølge dig for overtrædelse af vilkår og betingelser i dit bopælsland eller i ethvert andet relevant land.

Disse brugsbetingelser og enhver tvist eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med disse eller deres indhold eller gyldighed (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav), skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med loven i England og Wales.

Varemærker

Hyster®, Yale® og UTILEV®, navne, design, logoer og relaterede mærker, er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Hyster-Yale Group, Inc. eller dets datterselskaber, associerede selskaber eller andre ejere af sådanne mærker. Alle rettigheder er forbeholdt.

Variationer

Vi kan revidere vores brugsbetingelser på et hvilket som helst tidspunkt og foretage ændringer af denne side. Du forventes at tjekke denne side fra tid til anden for at være opdateret omkring mulige ændringer, som vi foretager, eftersom de er af forpligtende karakter for dig. Nogle af bestemmelserne i disse brugsbetingelser, kan også blive afløst af bestemmelser eller meddelelser offentliggjort andetsteds på vores site.

Dine tvivl og spørgsmål

Hvis du har tvivl eller spørgsmål om det materiale, der vises på vores hjemmeside, bedes du venligst kontakte infoeurope@hyster.com

Tak fordi du besøger vores site.