loading

Hyster-Yale Materials Handling, Inc. og dettes datterselskaber (“Hyster-Yale” eller “vi” eller “os”) respekterer din ret til beskyttelse af dine personoplysninger. I denne databeskyttelseserklæring forklares det, hvem vi er, hvordan vi indsamler, deler og bruger personoplysninger om dig, og hvordan du kan udøve dine rettigheder til beskyttelse af dine personoplysninger. Denne databeskyttelseserklæring finder kun anvendelse på personoplysninger, som vi indsamler via vores websteder Hyster®, Yale®, UTILEV®, Nuvera Fuel Cells®, Bolzoni®, Auramo®, Meyer® og webstederne vedrørende investorrelationer, herunder dette (“Website”).

Har du spørgsmål eller forhold, du gerne vil have taget op vedrørende vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du finder nederst i denne databeskyttelseserklæring.

Det enkelte Hyster-Yale-datterselskab er ansvarligt for brugen af de personoplysninger, der indsamles om dig. For oplysninger om den særlige registeransvarlige for dine personoplysninger bedes du se listen til sidst i denne databeskyttelseserklæring.

Kviklinks
Vi anbefaler, at du læser denne databeskyttelseserklæring igennem for at sikre dig, at du er fuldt informeret. Ønsker du imidlertid kun at få adgang til et særligt afsnit i denne databeskyttelseserklæring, kan du klikke på det relevante link nedenfor for at komme til dette afsnit.

Om Hyster-Yale
Indsamling og brug af oplysninger
Deling af personoplysninger
Retsgrundlag for behandling af personoplysninger (kun besøgende fra EØS)
Cookies og lignende sporingsteknologi
Sikkerhed i forbindelse med personoplysninger
Internationale dataoverførsler
Opbevaring af data
Databeskyttelsesrettigheder
Opdateringer af denne databeskyttelseserklæring
Sådan kontakter du os
Selskaber med ansvar for behandling af personoplysninger

Om Hyster-Yale

Hyster-Yale er en internationalt førende virksomhed inden for design, teknologi, produktion, salg og service inden for en produktlinje af elektriske og forbrændingsmotordrevne gaffeltrucks til lagre samt markedet for reservedele, der markedsføres i hele verden primært under mærkerne Hyster®, Yale®, UTILEV®, Nuvera Fuel Cells®, Bolzoni® Auramo® og Meyer®. Hyster-Yales produktsortiment varierer fra lagergaffeltrucks til smalle gangarealer til det tungeste lasthåndteringsudstyr.

Hyster-Yale Group, Inc. (“HYG”) er det største driftsselskab i Hyster-Yale, et aktieselskab, der er noteret på New York Stock Exchange. For yderligere oplysninger om HYG henvises til afsnittet “Om Hyster-Yale Group” på vores websted her.

Hyster-Yale har hovedkvarter i Cleveland, Ohio, og har produktionsfaciliteter, service- og produktudviklingscentre på fem kontinenter og har 25 faciliteter rundt om i verden, inkl. gaffeltruck- og produktionsfaciliteter til komponentdele.

Indsamling og brug af personoplysninger

De personoplysninger, som vi kan indsamle om dig, falder generelt set i følgende kategorier:

 • Oplysninger, som du afgiver frivilligt
  Visse dele af vores websted kan anmode dig om at afgive oplysninger frivilligt: F.eks. kan vi bede dig om at fremsende dine kontaktoplysninger for at registrere en konto hos os, for at abonnere på markedsføringsmeddelelser fra os, og/eller for at fremsende forespørgsler til os. De personoplysninger, som du bliver bedt om at afgive, og årsagerne hertil, præciseres på det tidspunkt, vi anmoder dig om at afgive dine personoplysninger.
 • Oplysninger, som vi indsamler automatisk
  Når du besøger vores websted, kan vi indsamle visse oplysninger automatisk fra din enhed. I visse lande, herunder lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan disse oplysninger blive betragtet som personoplysninger under gældende databeskyttelseslove.

  Specifikt kan de oplysninger, som vi indsamler automatisk, omfatte din IP-adresse, enhedstype, unikke enhedsidentifikationsnumre, browsertype, omtrentlig geografiske position (f.eks. position i land eller by) og andre tekniske oplysninger. Vi kan også indsamle oplysninger om, hvordan din enhed har kommunikeret med vores websted, herunder de sider, der er besøgt, og links, der er klikket på. Hvor du registrerer dig for at bruge et af vores websteder ved at oprette en brugerkonto, kan vi indsamle oplysninger, som identificerer din brug af vores websted: f.eks. sider, der besøges, og filer, der downloades.
  Indsamling af disse oplysninger sætter os i stand til bedre at forstå de besøgende, der kommer til vores websted, hvor de kommer fra, og hvilket indhold på vores websted, der interesserer dem. Vi bruger disse oplysninger til interne analyseformål og til at forbedre kvaliteten og relevansen af vores websted.

  Nogle af disse oplysninger kan indsamles ved hjælp af cookies og lignende sporingsteknologi, som forklaret yderligere under overskriften “Cookies og lignende sporingsteknologi” nedenfor.
 • Oplysninger, som vi får fra tredjepartskilder
  Fra tid til anden kan vi modtage personoplysninger om dig fra tredjepartskilder (herunder databaser som Hoovers & BvD), men kun, hvor vi har kontrolleret, at disse tredjeparter enten har indhentet dit samtykke eller på anden måde har lovlig grund, eller det er påkrævet, at de fremsender dine personoplysninger til os.

  De typer oplysninger, som vi kan indsamle fra tredjeparter, omfatter adresse og kontaktoplysninger, ligesom vi kan anvende de oplysninger, vi modtager fra disse tredjeparter, til at vedligeholde og forbedre nøjagtigheden af de registreringer, vi har om dig, og kan, hvor det juridisk er tilladt, kontakte dig direkte.

Generelt vil vi udelukkende bruge de personoplysninger, vi indsamler fra dig, til de formål, der er beskrevet i databeskyttelseserklæringen, til de formål, som vi meddeler dig på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine personoplysninger, eller til legitime forretningsinteresser. Vi kan også bruge dine personoplysninger til andre formål, der er i overensstemmelse med de formål, vi har meddelt dig, og hvor det er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslove.

Deling af personoplysninger
Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • til vores koncernselskaber, tredjepartsudbydere og partnere, der leverer databehandlingstjenester til os (f.eks. for at støtte levering af, sikre funktion af, eller hjælpe med at forbedre sikkerheden på vores websted), eller som på anden måde behandler personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring eller meddelt dig, når vi indsamler dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål eller forhold, du gerne vil have afklaret om en tjenesteudbyder eller partner, bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du finder under overskriften “Sådan kontakter du os” nedenfor.
 • til enhver kompetent retshåndhævende myndighed, regulatorisk, offentlig myndighed, domstol eller anden tredjepart, hvor vi mener, at en videregivelse er nødvendig (i) af hensyn til gældende lov eller retsforskrifter, (ii) for at udøve, etablere eller forsvare vores juridiske rettigheder, eller (iii) for at beskytte vores eller nogen anden persons vitale interesser
 • til en potentiel køber (og dennes agenter og rådgivere) i forbindelse med ethvert foreslået køb, fusion eller overtagelse af en hvilken som helst del af vores aktiviteter, forudsat at vi informerer køberen om, at denne alene må bruge dine personoplysninger til de formål, der er indeholdt i denne databeskyttelseserklæring
 • til enhver anden person med dit samtykke til videregivelsen.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger (kun besøgende fra EØS)

Hvis du er fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil vores retsgrundlag for indsamling og brug af ovenfor beskrevne personoplysninger afhænge af de pågældende personoplysninger og den specifikke sammenhæng, hvorunder vi indsamler dem.

Vi vil imidlertid normalt kun indsamle personoplysninger fra dig, hvor:

 • vi har dit samtykke til at gøre dette
 • vi har brug for personoplysningerne for at opfylde en kontrakt med dig, eller
 • behandlingen sker af hensyn til vores legitime forretningsinteresser og ikke tilsidesættes af dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

I visse meget begrænsede tilfælde kan vi også have en retlig forpligtelse til at indsamle personoplysninger fra dig, eller vi kan på anden måde have behov for personoplysningerne for at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser.

Såfremt vi beder dig om at afgive dine personoplysninger for at leve op til et retligt krav eller opfylde en kontrakt med dig, vil vi præcisere dette på det relevante tidspunkt og fortælle dig, om afgivelse af dine personoplysninger er obligatorisk eller ej (samt om de mulige konsekvenser såfremt du ikke afgiver dine personoplysninger).

Tilsvarende vil vi, hvis vi indsamler og bruger dine personoplysninger af hensyn til vores (eller en tredjeparts) legitime forretningsinteresser, præcisere dette over for dig på det relevante tidspunkt, hvad disse legitime interesser er.

Hvis du har spørgsmål om eller har brug for oplysninger om det retsgrundlag, vi indsamler og bruger dine personoplysninger på, bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, du finder under overskriften “Sådan kontakter du os” nedenfor.

Cookies og lignende sporingsteknologi
Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologi (under ét “cookies”) til at indsamle og bruge personoplysninger om dig, herunder til brug for interessebaseret reklame. For yderligere oplysninger om de typer cookies, vi bruger, og hvordan du kan kontrollere cookies, bedes du læse vores information om cookies på.

Sikkerhed i forbindelse med personoplysninger
Vi bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. De foranstaltninger, som vi gør brug af, er beregnet til at give en grad af sikkerhed, der er passende i forhold til risikoen ved at behandle dine personoplysninger. Til de specifikke foranstaltninger, som vi bruger, hører:

 1. brugen af https for dette websted
 2. adgangskontrol til vores systemer
 3. fysisk adgangskontrol til websteder, hvor vi behandler dine personoplysninger
 4. medarbejderpolitikker, procedurer og uddannelse af det personale, der håndterer personoplysninger
 5. oplysninger om potentielle kunder indhentet fra leverandører, der lever op til den generelle forordning om databeskyttelse
 6. kryptering af websted.

Internationale dataoverførsler

Dine personoplysninger kan overføres til, og behandles i, andre lande end det land, hvor du er bosiddende. Disse lande kan have databeskyttelseslove, der er forskellige fra lovene i dit land.

Vores webstedsservere befinder sig i USA, og vores koncernselskaber og tredjepartsserviceudbydere og partnere driver forretning over hele verden. Det betyder, at når vi indsamler dine personoplysninger, kan de blive behandlet i et hvilket som helst af disse lande.

Vi har imidlertid, hvor det er relevant, taget passende forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger fortsat er beskyttet i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring. Et eksempel omfatter gennemførelse af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (eller aftaler, der indeholder disse) for overførsler af personoplysninger i EU mellem vores koncernselskaber.

Vores standardkontraktbestemmelser kan rekvireres. Vi har implementeret lignende passende forholdsregler i forhold til vores tredjepartsserviceudbydere og partnere. Yderligere oplysninger kan rekvireres.

Opbevaring af data

Vi opbevarer personoplysninger, som vi indsamler fra dig, hvor vi har et løbende forretningsbehov for at gøre det (f.eks. for at kunne levere en service til dig, som du har anmodet om, eller for at opfylde gældende lov-, skatte- og regnskabskrav).

Når vi ikke længere har noget løbende legitimt forretningsbehov for at behandle dine personoplysninger, vil vi slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er muligt (f.eks. fordi dine personoplysninger er blevet lagret i backuparkiver), vil vi opbevare dine personoplysninger sikkert og sikre at de ikke behandles yderligere, indtil det er muligt at slette dem.

Databeskyttelsesrettigheder

Du kan have følgende databeskyttelsesrettigheder:

 • ret til at tilgå, berigtige, opdatere eller kræve sletning af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid udøve disse rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du finder under overskriften “Sådan kontakter du os” nedenfor.
 • Såfremt du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan du rejse indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger eller forlange portabilitet af dine personoplysninger. Igen kan du udøve disse rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du finder under overskriften “Sådan kontakter du os” nedenfor.
 • Du har ret til at fravælge markedsføringsmeddelelser, som vi til enhver tid måtte sende dig. Du kan udøve denne ret ved at klikke på linket “afmeld” eller “fravælg” i de markedsførings-e-mails, vi sender dig. For at fravælge andre former for markedsføring (f.eks. markedsføring pr. post eller telemarketing) bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du finder under overskriften “Sådan kontakter du os” nedenfor.
 • Såfremt vi har indsamlet og behandlet dine personoplysninger med dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af de behandlinger, vi har gennemført forud for tilbagetrækningen, og vil heller ikke påvirke behandlingen af dine personoplysninger, der er gennemført i overensstemmelse med lovlige behandlingsgrunde bortset fra samtykke.
 • Ønsker du at klage til en gældende databeskyttelsesmyndighed om vores indsamling og brug af dine personoplysninger? For yderligere oplysninger bedes du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed. (Der findes kontaktoplysninger på databeskyttelsesmyndigheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz og visse ikke-europæiske lande (herunder USA og Canada) her.)

Vi besvarer alle henvendelser, vi modtager fra personer, der ønsker at udøve deres databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

Varemærker
Navnene Hyster®, Yale®, UTILEV® Nuvera®, Bolzoni® Auramo® og Meyer®, samt design, logoer og dermed relaterede mærker, er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Hyster-Yale eller dets datterselskaber eller filialer eller andre ejere af sådanne mærker. Alle rettigheder forbeholdes.

Opdateringer af denne databeskyttelseserklæring

Vi kan til enhver tid opdatere denne databeskyttelseserklæring på baggrund af en ændret retlig, teknisk eller forretningsmæssig udvikling. Såfremt vi foretager væsentlige ændringer i denne databeskyttelseserklæring, vil vi træffe passende foranstaltninger for at underrette dig. Besøg vores websted for at se vores gældende databeskyttelseserklæring. Du kan af den “sidst opdaterede” dato, der vises øverst i denne databeskyttelseserklæring se, hvornår denne databeskyttelseserklæring sidst er blevet opdateret.

Gældende oversættelse
Denne databeskyttelseserklæring beskriver, hvordan vi håndterer personoplysninger, der indsamles via dette websted. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem den engelske sprogversion af denne databeskyttelseserklæring og oversættelsen heraf til et (evt.) andet sprog, er det den engelske sprogversion, der er gældende.

Sådan kontakter du os

Har du spørgsmål eller forhold, du gerne vil have taget op vedrørende vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af følgende kontaktoplysninger:

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Att.: Legal Department
5875 Landerbrook Drive, Suite 300
Cleveland, Ohio 44124
Tlf.: 001 (440) 449-9600
privacypolicy@hyster-yale.com
https://www.hyster-yale.com/external-privacy-policy/

Selskaber med ansvar for behandling af personoplysninger

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Hyster-Yale Group, Inc.
Nuvera Fuel Cells, LLC.
Hyster-Yale Mexico, S.A. de C.V.
Hyster-Yale Canada ULC
HYG Telematics Solutions Limited United Kingdom
Hyster-Yale Brasil Empilhadeiras Ltda
Hyster-Yale Lift Trucks India Private Limited
Hyster-Yale Australia Holding Pty Ltd
Hyster-Yale Nederland B.V.
Hyster Singapore Pte Ltd
Yale Materials Handling UK Ltd
Hyster-Yale Italia SpA
Hyster-Yale Asia – Pacific Pty Ltd.
Shanghai Hyster Forklift Ltd.
Hyster-Yale Italia SpA
Hyster-Yale UK Limited
Hyster-Yale France S.A.R.L.
Hyster-Yale UK Pension Co. Limited
Hyster-Yale Deutschland GmbH
G2A