loading

Denne bruger-politik opstiller retningslinierne imellem dig og og os, mht. hvordan du har adgang til vores Hyster webside, (vores site). Denne brugerpolitik er gældende for alle brugere af og besøgende på vores site.

Din brug af vores side er ensbetydende med, at du accepterer og erklærer dig indforstået med at overholde alle vilkårene, der fremgår af denne bruger-politik, som supplerer vores oprindelige betingelser for brugen af vores website, (terms of website use).

Hyster er en website drevet af Hyster-Yale Materials Handling Limited (Fremover betegnet som “vi eller os”).  Vi er et ApS, der er registreret i England og Wales med nummer 02636775 og vi har vores hovedkontor og forretningssted på nedenstående adresse:
Centennial House,
Building 4-5
Frimley Business Park
Frimley
Surrey GU16 7SG
United Kingdom.

Ikke tilladte anvendelser af siten

Du har kun tilladelse til at bruge siten til lovlige formål. Du må ikke bruge vores site i henhold til nedenstående:

 • Hvis brugen af siten overtræder den gældende lokale, nationale eller internationale lovgivning eller lovforeskrifter.
 • Hvis brugen er ulovlig eller svigagtig eller har nogen form for ulovligt eller svigagtigt formål eller virkning.
 • Hvis brugen har til hensigt at skade eller angribe mindreårige på nogen som helst måde.
 • Til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, der ikke overholder vores bestemmelser om indholdsstandarder.
 • Til at overføre eller afvikle fremsendelse af en hviken som helst uopfordret eller ikke autoriseret reklame eller reklamemateriale eller nogen anden form for lignende opfordring (spam).
 • Til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, der indeholder virus, trojanere, orme, tidsbomber, tastaturloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkoder, designet til at påvirke operationsdygtigheden af ??computer software eller hardware.

Ligeledes er du enig i:

 • Ikke at reproducere, duplikere, kopiere eller videresælge nogen som helst del af vores hjemmeside i strid med bestemmelserne i vores bruger-politik: terms of website use.
 • Ikke at få adgang uden autoritet, forstyrre, beskadige eller afbryde:
  • Nogen som helst del af vores site;
  • Noget som helst udstyr eller netværk, hvor vores site er opbevaret;
  • Software, som bruges i tilvejebringelsen af vores site; eller
  • Noget som helst udstyr, netværk eller software, som er ejet eller brugt af en tredjepart.

Interaktive serviceydelser

Fra tid til anden kan vi udbyde servicetjenester på vores site, som ligeledes kan omfatte uden begrænsning:

 • Chatrum
 • Opslagstavler

((interaktive serviceydelser)).

Der, hvor vi formidler en interaktiv serviceydelse, vil vi ligeledes oplyse dig tydeligt og klart om hvilken serviceydelse, der er tale om, og om den er modereret, og hvilken form for moderation, der er anvendt (herunder om denne er menneskelig eller teknisk).

Vi vil gøre vores bedste for at vurdere eventuelle bruger-risici, der stammer fra tredjeparter, når disse bruger en interaktiv tjeneste, der tilbydes på vores hjemmeside, og vi vil beslutte i hvert enkelt tilfælde, om det er hensigtsmæssigt at udvise forbehold mht. den pågældende tjeneste (herunder hvilken form for forbehold eller moderation, der bør anvendes) set i lyset af disse risici. Dog er vi ikke forpligtet til at føre tilsyn med, overvåge eller moderere nogen interaktiv service, som vi tilbyder på vores hjemmeside, og vi frasiger os udtrykkeligt ethvert ansvar for tab eller skade, som en bruger har lidt, som følge af brugen af en interaktiv serviceydelse, når denne er i strid med vores betingelser for indhold, uanset om den udbudte serviceydelse er blevet modereret eller ikke.

I de tilfælde, hvor vi tager forbehold mht. en interaktiv serviceydelse, vil vi under normale omstændigheder oplyse dig om, hvordan du kan kontakte moderatoren i forbindelse med tvivl eller vanskeligheder.

Indholdsstandarder

Disse indholdsregler gælder for samtlige materialer, som du bidrager med til vores hjemmeside (bidrag), og for alle interaktive serviceydelser, der er forbundet dermed.

Du er forpligtet til at overholde hovedlinjen i de følgende standarder samt i brevet. Normerne gælder for hver enkelt del af ethvert bidrag samt for bidraget i dettes helhed.

Bidrag skal være:

 • Nøjagtige (når de oplyser facts).
 • Være reelt afholdte (når de oplyser meninger).
 • De skal opfylde den gældende lovgivning i England og i et hvilket som helst andet land, fra hvilket bidraget er offentliggjort.

Bidrag må ikke:

 • Indeholde nogen form for materiale, der krænker en persons ære.
 • Indeholde materiale, som er uanstændigt, krænkende, hadefuldt eller inflammatorisk.
 • Reklamere for materiale med pornografisk indhold.
 • Fremme vold.
 • Opildne diskrimination, der er baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.
 • Overtræde nogen form for copyright, database rettigheder eller en anden persons varemærkerettigheder.
 • Forsøge på at vildlede en anden person.
 • Overtræde nogen form for lovmæssig forpligtelse overfor en tredjepart, så som en kontraktmæssig forpligtelse eller en fortrolighedsforpligtelse.
 • Fremme en ulovlig aktivitet.
 • Være af truende karakter, misbruge eller invadere andres privatliv eller forårsage irritation, ulejlighed eller unødig angst for andre.
 • Sandsynliggøre, at en anden person føler sig chikaneret, oprevet, forlegen, alarmeret eller generet.
 • Bruges til at udgive dig for at være en person eller for at misbruge din identitet eller tilknytning til en anden person.
 • Give indtryk af, at bidraget stammer fra os, såfremt dette ikke er tilfældet.
 • Være fortaler for, fremme eller hjælpe med til afvikling af en ulovlig handling såsom (kun som eksempel) krænkelse af ophavsretten eller computer misbrug.

Suspendering og ophævelse

Vi vil efter vores vurdering tage beslutning om, hvorvidt der er sket en overtrædelse af denne accepterede bruger-politik gennem din brug af vores hjemmeside. Når en overtrædelse af disse vilkår har fundet sted, kan vi vedtage de konsekvenser, som vi finder passende.

Manglende overholdelse af denne accepterede bruger-politik udgør en materiel overtrædelse af vilkårene for den måde, du har tilladelse til at bruge vores side på (terms of use) og denne situation kan medføre, at der som konsekvens tages beslutning om nedenstående handlinger:

 • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent ophævelse af din ret til at bruge vores side.
 • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af offentliggørelse af materiale, der er uploaded af dig til vores side.
 • Udstedelse af en advarsel til dig.
 • Iværksættelse af retslige foranstaltninger imod dig med henblik på refundering af samtlige udgifter som et ifaldet erstatningsansvar (omfattende men ikke begrænset til rimelige administrative og juridiske omkostninger) som følge af din misligholdelse.
 • Yderligere sagsanlæg mod dig.
 • Videregivelse af dine personlige oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, som vi med rimelighed mener er nødvendige.

Vi frasiger os ethvert ansvar for foranstaltninger, der iværksættes som en reaktion på overtrædelse af denne bruger-politik. Konsekvenserne, som er nævnt i den herværende bruger-politik, er ikke udtømmende, hvorfor vi kan tage beslutning om en hvilken som helst anden foranstaltning, som forekommer os for værende rimelig.

Ændringer i den accepterede bruger-politik

Vi kan revidere denne accepterede bruger-politik til enhver tid ved at foretage ændring på denne side. Du forventes at holde øje med siden fra tid til anden, for at være opmærksom på eventuelle ændringer, som vi har foretaget, eftersom disse er juridisk bindende for dig. Nogle af bestemmelserne i denne accepterede bruger-politik kan også blive afløst af bestemmelser eller meddelelser, der er offentliggjort andetsteds på vores site.